15 July 2017
Trần Thiện Hiệp - Minh Nguyễn - La Thụy
Song Thao - Trần Hữu Hội - Nguyễn Như Tâm
Hoàng Nga - Lại Thị Mơ - Lê Phước Dạ Đăng
Võ Công Liêm -  Huy Uyên - Thái Huy Long
Phương Duy - Nguyễn An Bình - Khánh Trường
Phạm Cao Hoàng - Hồ Đình Nghiêm


1 July 2017

Minh Nguyễn -  Huy Uyên - Thái Huy Long
Nguyễn An Bình - Võ Công Liêm - Bùi Nguyên Bằng
Hoàng Nga - Trân Thiện Hiệp - Lương Ngọc Thành
Tuyền Linh - Phan Ni Tấn - Hoàng Hương Trang
TA Trần Hữu Hội - Yên Hà - Nguyễn Như Tâm
La Thụy

Newly Posted
Music In July 2017

Best Songs Of All Time
 (Volume 1)

Best Songs Of All Time (Volume 2)
Hoàng Nga: Short Stories
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Âu Tím: Culture and Entertainment


1. Đối phó với các thức ăn bẩn ở Việt Nam
2. Không ... Không ...
3. Lễ 4 tháng 7 ở Mỹ
4. Celine Dion hát ở Paris
5. Gặp hai cô giáo cũ
6. National Night Out, 2017

 


1. Đĩa bay đáp xuống Kushiro (Murakami Haruki)
2. Vấn nạn sinh tử (Kurt Vonnegut)


 

Một Vòng Đai Một Con Đường
Một Nước Lào Đang Hán Hóa

Donation in July 2017: 

Nguyen Hung & Hang (San Jose, CA)
Dinh Ngoc Boi & Mai Huong (Mississauga, Ontario)
Just Published:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Thần Giao Cách Cảm (truyện dài Nguyễn Quang)
Những Đóa Hoa Tim (thơ Ngọc An)
Phiếm 19 (truyện phiếm của Song Thao)
Idioms and Proverbs Handbook
(English-Vietnamese and Vietnamese-English)Vietnamese painter: Jacklyn Vy Tran
Vietnamese painter: Nguyen Phuc Thinh
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009