Tiếng Hát
Minh Châu

Nhạc Đệm: Đinh Sinh Long

Ghi Chú: Mọi Ý Kiến và Đóng Góp, Xin Liên Lạc: han.le3359@gmail.com

Nghe Nhạc TrongSaigonOcean