Tiếng Hát
Tiểu Muội

Hòa âm: Nguyễn Long Khánh

Ghi Chú: Mọi Ý Kiến và Đóng Góp, Xin Liên Lạc: han.le3359@gmail.com