15 May 2015
Tuyền Linh - Lê Thành Chung - Nguyễn An Bình
Trần Hoan Trinh - Thiên Lý - Thái Huy Long
Điệp Mỹ Linh - Huy Uyên - Phạm Phú Minh

1 May
2015
Nguyễn An Bình - Tuyền Linh - Điệp Mỹ Linh
Trần Hoan Trinh - Huy Uyên - Lê Thành Chung
Khánh Trân - Lương Ngọc Thành 
Lê Phước Dạ Đăng - Thiên Lý - Song ThaoThứ nào vợ không dùng ?
Hai lần cắt bỏ
Cám ơn Canada
Mt Rushmore, South Dakota
Điện thoại cầm tay

Photographer: Lê Quý (Canada)
Photographer: Pham Ty (Vietnam)


Ba giết con rồi !!!
Thằng nào đánh tao ?
Ngày Xưa, Ngày Nay

Tái bản Phiếm 1 (Song Thao)
Phiếm 16 (Song Thao)


Donation in April, 2015: Nguyen Kim Mai (New Mexico)
Newsletter of Hope For Kids in 2014Tiễn Thầy Nguyễn Ngọc Thanh (May 2, 2015)Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Listening to the music online

Watching Movie online
Listening to the music by entering
an artist name or song title
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
Cooking by Uyen Thy, Cathy Ha, Xuan Hong etc ...
Many others sites ...

Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009