1 July 2015
Lê Văn Thu - Điệp Mỹ Linh - Luân Hoán
Trần Hoan Trinh - Phan Ni Tấn - Nguyễn Nam An
Tuyền Linh - Lê Thành Chung - Nguyễn An Bình
Huy Uyên - Lương Ngọc Thành - Phan Anh
Khánh Trân


Newly Posted
Music In July
Lê Dinh

All The Music in SaigonOcean

Một buổi ăn tiệc
Đi máy bay hạng thương gia
Du Lịch Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản (phần 1, 2, 3, 4)
Chết Lên Thiên Đàng
Hai Bản Nhạc Tình

New Writings of
Phạm Vũ Thịnh
Socrates Allen (Tôi Tạ Tội)
Đại Bác Armstrong
Thần Đồng Đi Lạc
Người Lùn Nhảy Múa


Basic Make-up
Tái bản Phiếm 1 (Song Thao)
Phiếm 16 (Song Thao)


Donation in June:  Nguyen Van Phien (Corona, CA)
Hope For Kids information


Tiễn Thầy Nguyễn Ngọc Thanh (May 2, 2015)Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009