1 October 2015
Tuyền Linh - Song Thao - Hồng Vũ Lan Nhi
Lê Thành Chung - Thiên Lý - Huy Uyên
Luân Hoán - Thái Huy Long - Phan Anh
Nguyễn An Bình - Trần Vấn Lệ - Điệp Mỹ Linh
Nguyên Trần - Khánh Trân - Khiếu Long
Nhược Thu - Phạm Hồng Ân - Trần Huy Sao
Thành Tôn - Lương Ngọc Thành - Đoàn Tiến
Lê Phước Dạ Đăng - Nguyễn Ngọc Bích
Song Chi - Việt Hải


1.  Đám cưới Việt Nam chơi nhạc nhức óc
2.  Nhật ký chuyến đi Âu Châu của "moi", Poum 


New Writings in October of
Phạm Vũ Thịnh
1. Đốt Nhà Kho
2. Những Giấc Mơ Hoa KỳBasic Make-up
Tái bản Phiếm 1, 2, 3 (Song Thao)
Phiếm 16 (Song Thao)


Donation in October:  
One writer from Texas

Hope For Kids information

Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009