15 October 2014:
Tuyền Linh - Nguyễn An Bình - Lê Thành Chung
Hư Hao - Hải Ngữ - Bùi Thượng Phong
Lê Văn Nguyên - PD Trương Duy Cường
Điệp Mỹ Linh - Tưởng Năng Tiến
Trang Y Hạ - Phạm Thành Châu

1 October 2014:
Phạm Tín An Ninh - Phạm Thành Châu - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn - Trang Y Hạ - Lê Thành Chung
Huỳnh Minh Lệ - Trần Hoan Trinh - Điệp Mỹ Linh
M.H. Hoài Linh Phương - Thái Huy Long - Tuyền Linh
ChinhNguyen/H.N.T. - Thái Quốc Mưu - Thiên Lý
Nguyễn An Bình - Lê Phước Dạ Đăng - Huy Uyên
Huỳnh Dung - PD Trương Duy Cường - Hư Hao
Khánh Trân - Nguyễn Ngọc Hoàng - Duy Lạc / Nga
Lương Ngọc Thành

Kỳ thị tôn giáo?
Chúc mừng đôi trẻ
Mừng sinh nhật vợ
Cancun, Mexico
Tưởng đã về trời
Xem dù lượn ở Torrey Pines Gliderport, 
La Jolla
Hệ thống đại học ở California, Hoa Kỳ

Riushuke Fukahori: Realistic 3 D Paintings in Layers of Resin
Keng Lye: Realistic 3 D Paintings in Layers of Resin

Trang Điểm
Thời Trang
Outfits of The Week
Hồ Chí Minh: Chân Dung Một Cuộc Đời
(Tác Giả: William Duiker
 Dịch Giả: Lâm Hoàng Mạnh & Nguyễn Học)

Tuyển Tập Truyện Ngắn - Tập 4
(Tác Giả: Song Thao)

Donation for October, 2014:
Peter Kosa (Csenger, Hungary)
Do Huynh Dang Ngoc (Da Nang, Viet Nam)


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Listening to the music online

Watching Movie online
Listening to the music by entering
an artist name or song title
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
Cooking by Uyen Thy, Cathy Ha, Xuan Hong etc ...
Many others sites ...

Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009