15 Jan 2015
Nguyễn An Bình - Lê Phước Dạ Đăng - Huy Uyên
Tuyền Linh - PD Trương Duy Cường - Lê Hân 
Điệp Mỹ Linh - Trang Y Hạ - Khánh Trân
Thiên Lý - Diệu Hằng - MH Hoài Linh Phương


1 January 2015
Tuyền Linh - Nguyễn An Bình - Trang Y Hạ
PD Trương Duy Cường - Trần Gia Phụng
Điệp Mỹ Linh - Lê Thành Chung
Phan Thanh Cương - Lương Ngọc Thành
Thái Huy Long - Lê Nguyễn Hằng Newly Posted
Music In January
2014 Billboard

All The Music in SaigonOcean

Đi khám sức khỏe tổng quát 
Wifi miễn phí ở Việt Nam
Thư viện Tổng Thống Ronald Reagan,
Simi Valley, California
NASA và ISIS
Chuyện tình Việt kiều già
Dương lịch - Gregorian Calendar

Leaf Artist: Omid Asadi


Trang Điểm
Thời Trang
Outfits of The Week
Hồ Chí Minh: Chân Dung Một Cuộc Đời
(Tác Giả: William Duiker
 Dịch Giả: Lâm Hoàng Mạnh & Nguyễn Học)

Tuyển Tập Truyện Ngắn - Tập 4
(Tác Giả: Song Thao)

Donation for November, 2014:
Dang Khanh composer (Houston, TX)
Peter Kosa (Csenger, Hungary)
Garo & Sarpie Ostayan (Watertown, MA)
Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Listening to the music online

Watching Movie online
Listening to the music by entering
an artist name or song title
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
Cooking by Uyen Thy, Cathy Ha, Xuan Hong etc ...
Many others sites ...

Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009