15 Sept 2017
Nguyễn An Bình - Phan Anh - Trần Khánh Liễm
Bùi Nguyên Bằng - Võ Công Liêm - Dzạ Lữ Kiều
Trần Văn Dưỡng - Thái Vĩnh Khiêm - Phù Hư
Thái Huy Long - Trần Thiện Hiệp - Nguyễn Huy Côn
Vũ Thụy Hoàng

1 tháng 9 năm 2017
Thái Vĩnh Khiêm - Võ Công Liêm - Song Thao
Phan Anh - Thái Huy Long - Bùi Nguyên Bằng
La Thụy - Phạm Cao Hoàng - Luân Hoán
Nguyễn Đại Việt - Lương Ngọc Thành 
Nguyễn An Bình - Hạnh Đàm - Trần Thiện Hiệp
Trần Thị Nguyệt Mai
Vườn Hoa
Phụ Nữ

Hoàng Nga: Truyện Ngắn Chọn Lọc
Nguyễn Như Tâm & Lại Thị Mơ: Thơ & Truyện
Lê Thị Châu: Thời Trang Sau Tuổi 50
Ấu Tím: Thơ, Văn, Nghệ Thuật, Gia Chánh


1. Đêm thứ nhì nằm bệnh viện
2. Họa vô đơn chí
3. Thú vật bị giết sắp tuyệt chủng
4. Dự đám cưới
5. Điểm tâm ở Mỹ


1. Ngang tàng ở South Bay (Murakami Haruki)
2. Trời sáng (Dazai Osamu)

Ngày nước thế giới 2017
Mạnh Thường Quân trong tháng 9 năm 2017:

Anthony Chan (Singapore)
Nguyễn Tường Lam (Denver, CO)
Gia đình họ Lý (San Jose, CA)
Alfred Epprencht (Bangkok, Thailand)
Vừa Xuất Bản:
Tác Giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng sưu tập)
Thần Giao Cách Cảm (tuyện dài Nguyễn Quang)
Những Đóa Hoa Tim (thơ Ngọc An)
Sổ tay Thành ngữ & Tục ngữ
(Việt-Anh / Anh-Việt)
Phiếm 19 (tuyện phiếm của Song Thao)


Họa sĩ: Jacklyn Vy Tran
Họa sĩ: Nguyễn Phúc Thịnh

Việt Nam
California
New York
Ghi chú: T?t C? Nh?c Trong Di?n ?àn Này Ch? ?? Nghe, Không L?y Xu?ng ???c
M?i Ý Ki?n Và ?óng Góp Xin Liên L?c V?i Lê Hân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SaigonOcean Thành L?p Ngày
17 Tháng 10 N?m 2009