1 & 15 Tháng 11 Năm 2017
Luân Hoán - MH Hoài Linh Phương - Song Thao
Tuyền Linh - Nguyễn An Bình - Huy Uyên
Trần Thiện Hiệp - Thái Huy Long - Phan Anh
Bùi Nguyên Bằng - Lê Phước Dạ Đăng
Võ Công Liêm - Lương Ngọc Thành
Nga Hoàng - Thái Vĩnh Khiêm - Hạnh Đàm
Khê Kinh Kha - Hoàng Quân
Vườn Hoa
Phụ Nữ

Hoàng Nga: Truyện Ngắn Chọn Lọc
Nguyễn Như Tâm & Lại Thị Mơ: Thơ & Truyện
Lê Thị Châu: Thời Trang Sau Tuổi 50
Ấu Tím: Thơ, Văn, Nghệ Thuật, Gia Chánh


1. Du lịch Prague, Vienna và Budapest
2. 3 giờ sáng ở Simi Valley
3. Prague, Czech Republic
4. Vienna, Austria
5. Budapest, Hungary
6. Đừng bắt tôi ăn gà Tây
7. Gặp gỡ văn thi sĩ


1. Bóng ma ở Lexington (Murakami Haruki)
2. Biển (Dazai Osamu)

Ngày nước thế giới 2017
Mạnh Thường Quân trong tháng 11 năm 2017:

Anthony Chan (Singapore)
Alfred Epprencht (Bangkok, Thailand)
Nguyễn T B Hằng (South Jordan, UT)
Một bạn văn (Texas)
Joseph Chai (Singapore)
Nguyễn Tài Ngọc (Simi Valley)
Vừa Xuất Bản:
Kẻ Không Chiến Tuyến (tập truyện) - Hoàng Nga
Phiếm 20 - Song Thao
Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng - Hà Nguyên Du
Đông gặp Tây (Hồi ký) - Khương-Hữu Điểu

Say (Chuyện tình trong ca dao) - Thái Vĩnh Khiêm
Ngậm Thẻ Qua Sông (thơ Phù Hư)
Mỗi Cây Mỗi Hoa (truyện ngắn) - Nguyễn Huy Côn
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm (truyện ngắn của Điệp Mỹ Linh)

Họa sĩ: Nguyễn Tư Nghiêm
Họa sĩ: Phạm Viết Song

Việt Nam
California
New York
Ghi chú: T?t C? Nh?c Trong Di?n ?àn Này Ch? ?? Nghe, Không L?y Xu?ng ???c
M?i Ý Ki?n Và ?óng Góp Xin Liên L?c V?i Lê Hân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SaigonOcean Thành L?p Ngày
17 Tháng 10 N?m 2009