Fashion Over 50

Thi  Trang  Sau  Tui  50

 

 

 

Sau hơn 30 năm làm việc trong thế giới của thời trang, tôi học được rất nhiều cách thức làm đẹp

cho khách hàng cho chính bản thân.


Đây những điều quan trọng:

     1.  biết cái xấu cần che đậy
     2.  trang điểm, trang sức quần áo hợp lúc, hợp thời
     3.  tự tin

Trong trang làm đẹp cho phụ nữ tuổi 50 trở lên tôi sẽ đăng h́nh ảnh trước sau khi trang điểm

cũng như cách chọn quần áo cho hợp với hoàn cảnh

 

Mọi ư kiến đóng góp xin gởi đến:

 

Châu Nguyễn

 

goodchi9@hotmail.com

 

Follow Me On Instagram: goodchi9

 

 

 

 

 

  

 

trước khi trang điểm                                                       sau khi trang điểm

 

 

 

    

 

                  trước khi trang điểm                        sau khi trang điểm để sửa soạn đi ăn tiệc