Giới Thiệu "4sac"
 
Chỉ Dẫn Cách Chơi Bài Tứ Sắc (Tiếng Việt)
(Bản chỉ dẫn này theo dạng pdf, bạn có thể in ra hay lấy xuống để dễ đọc)
 
How To Play The Game "Four Colors"
(This instruction is in pdf for easy download or printing)
 
Software để chơi bài Tứ Sắc với Windows (PC, laptop)
(Software này không có virus, các bạn download không có vấn đề)

Download the software "Four Colors" for Windows (PC and laptop)
(This is virus-free software for you to download)
 
Software để chơi bài Tứ Sắc với Android tablets
(Software này không có virus, các bạn download không có vấn đề)

Download the software "Four Colors" for Android tablet users
(This is virus-free software for you to download)