Hoàng Mai Kiều Vãn Diểu
(phỏng dịch thơ của Nguyễn Du)
 
Phong Kiều Dạ Bạc
(phỏng dịch thơ của Trương Kế)
 
Xuân tiêu vọng Hàn giang
(phỏng dịch thơ của Hải Ðà)
 
Thu Vịnh Cổ Thi
(phỏng dịch thơ của Hải Ðà)
 
"Tình Cấm" - Hồi Ký hay Hư Cấu?
 
VTC News phỏng vấn Exryu Phạm Vũ Thịnh
 
Giáo sư Yunus và Ngân hàng Grameen
 
Tản mạn về vấn đề nữ quyền ở các nhà văn Nhật Bản
 
Phùng Quán còn đây
 
Hoài Niệm Phan Châu Trinh 65
 
Banh tròn, banh nhựa, banh lỗ, banh long
 
Khung Trời Đó Ngàn Năm Còn Xanh Mãi
 
Một Cõi Đi Về, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
 
Xuân đến quê xa
 
Thơ Inui-juro