1 & 15 Nov 2017
Luân Hoán - MH Hoài Linh Phương - Song Thao
Tuyền Linh - Nguyễn An Bình - Huy Uyên
Trần Thiện Hiệp - Thái Huy Long - Phan Anh
Bùi Nguyên Bằng - Lê Phước Dạ Đăng
Võ Công Liêm - Lương Ngọc Thành
Nga Hoàng - Thái Vĩnh Khiêm - Hạnh Đàm
Khê Kinh Kha - Hoàng Quân


Hoàng Nga: Short Stories
Nguyễn Như Tâm & Lại Thị Mơ: Poems & Essays
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Âu Tím: Culture and Entertainment


1. Du lịch Prague, Vienna và Budapest
2. 3 giờ sáng ở Simi Valley
3. Prague, Czech Republic
4. Vienna, Austria
5. Budapest, Hungary
6. Đừng bắt tôi ăn gà Tây
7. Gặp gỡ văn thi sĩ


1. Bóng ma ở Lexington (Murakami Haruki)
2. Biển (Dazai Osamu)


 

Ngày nước thế giới 2017

Donation in Nov. 2017: 

Anthony Chan (Singapore)
Alfred Epprencht (Bangkok, Thailand)
Nguyen T B Hang (South Jordan, UT)
A writer (Texas)
Joseph Chai (Singapore)
Nguyen Tai Ngoc (Simi Valley)
Just Published:
Kẻ Không Chiến Tuyến (tập truyện) - Hoàng Nga
Phiếm 20 - Song Thao
Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (thơ Hà Nguyên Du)
Đông gặp Tây (Hồi ký) - Khương-Hữu Điểu
Say (Chuyện tình trong ca dao) - Thái Vĩnh Khiêm
Ngậm Thẻ Qua Sông (thơ Phù Hư)
Mỗi Cây Mỗi Hoa (truyện ngắn) - Nguyễn Huy Côn
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm (truyện ngắn của Điệp Mỹ Linh)


Vietnamese painter: Nguyen Tu Nghiem
Vietnamese painter: Pham Viet Song
Việt Nam
California
New York
Print

Home

Posted in Uncategorised


Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009